Hvordan bliver du klogere på oplevelsesøkonomi?

Det gør du ved at arbejde med det – med afsæt i teori og en stærk kobling til praksis. I vinteren 2023 skabte i rammerne for, at Destination Limfjordens dygtige hold af specialister kunne få ny indsigt i oplevelsesøkonomiens fortræffeligheder.
Fokus var at skabe en større forståelse for oplevelsesøkonomien generelt, men med særligt fokus på hvordan tematisering og sanseinvolvering kan sættes i spil for at skabe mindeværdige oplevelser.

Forståelse for nye begreber, teorier og indsigt kan styrkes ved at arbejde med det i praksis og igennem historiefortællinger. Det betød, at måden vi greb opgaven an på, var at designe et kort læringsforløb, hvor vi vekslede mellem præsentation af teori, diskussion, praktiske eksempler, dataindsamling og reflektionsøvelser. Vi kom omkring emnerne oplevelsesøkonomi, tematisering og sanseinvolvering. Der var således en række forskelligartede aktiviteter, såsom:

- Præsentation og diskussion af teori
- Diskussion i og på tværs af mindre grupper
- Dataindsamling ude i virkeligheden
- Præsentation af indsigt
Vi havde allieret os med en række butikker, som havde indvilliget i at få besøg af vores kursister og lade sig komme under luppen. Der blev taget stemningsbilleder og gjort observationer om hvordan personale og gæster interagerede med hinanden. Derudover indsamlede kursisterne data ved hjælp af sansogrammet, som er et simpelt værktøj, der kan bruges til evaluering af hvilke sanseindtryk der aktiveres.
Efter besøg hos ikke mindre end fem butikker – eller oplevelsesrum som de også er - blev den indsigt kursisterne havde indsamlet præsenteret og diskuteret med afsæt i teori.

Det betød, at teori blev anvendt i praksis og det bidrog til nye perspektiver på teori og den virkelighed som kursisterne ellers arbejder med til daglig. Interessante og lærerige pointer kom frem i lyset, som et oplevelsesrums indretning bidrog til dårlig akustik, som gjorde det nærmest utåleligt for flere kursister at opholde sig der, eller at personalets ageren overfor kursisterne var alfa omega i tematiseringen. Billeder bidrog også til perspektiver på, hvordan oplevelsesrum kan designes – og hvordan det opfattes forskelligt – alt efter den person, som bevæger sig ind i oplevelsesrummet.
Indsigtsarbejde som grundlag for læringsforløbet
Forud for læringsforløbet havde vi undersøgt forskellige oplevelsesrum i Aarhus C, for at finde gode såvel som mindre gode eksempler på hvordan sanseinvolvering, tematisering og andre oplevelsesøkonomiske redskaber kan sættes i spil.

Det betød i første omgang grundig desk research for at indsnævre feltet af relevante oplevelsesrum, efterfulgt af besøg hos de forskellige oplevelsesrum for at sikre deres relevans og at de kunne danne grundlag for interessante diskussioner med afsæt i teori.

Fem oplevelsesrum blev valgt for at sikre diversitet i måden tematisering og sanseinvolvering kan inddrages i oplevelsesrummenes indretning. Et oplevelsesrum var særligt markant i brugen af duft, mens et andet havde stort fokus på at sikre, at synssansen blev aktiveret på en god måde. Et tredje sted var det personalet, som var en central del af tematiseringen, både ift. hvordan de gik klædt, men også ift. hvordan de tiltalte deres gæster ved at sige "De" til gæsterne.

Alt i alt har læringsforløbet bidraget til Destination Limfjordens forståelse for oplevelsesøkonomiens potentiale og hvordan det kan omsættes til praksis. Ved at kombinere teori med praksis og dataindsamling, har kursisterne fået mulighed for at se teorierne i aktion og forstå dem på en mere dybdegående måde. Det har også givet dem mulighed for at opdage nye perspektiver og se oplevelsesrummene med nye øjne, hvilket kan bidrage til udvikling af nye og mere innovative oplevelser hos Destination Limfjordens egne aktører i fremtiden.
Se flere af vores nyheder