Undersøgelse af en destinations brandidentitet

I 2020 blev destinationsselskaberne i Danmark konsolideret. Det betyder, at destinationsselskaberne i dag dækker et større geografisk areal, ligesom de varetager flere aktørers interesser. Forskning peger på, at branding af destinationer kræver konsensus omkring brandidentiteten, ligesom der er fordele for destinationer ved cooperative branding. Det kan være vanskeligt i nyskabte destinationer, pga. manglende konsensus om brandidentiteten.

Vi undersøgte derfor brandidentiteten på en mindre destination, for at teste vores hypotese om, at det var vanskeligt at opnå konsensus i disse nyetablerede destinationer.

Til projektet blev der konstrueret et undersøgelsesdesign, hvor 28 kvalitative interviews blev foretaget. Interviews blev optaget, transskriberet og analyseret vha. forskellige typer af kodning. I forbindelse med interviews blev photo-elicatation anvendt ved at interviewpersonerne medbragte 3-5 betydningsfulde billeder. Billederne agerede fundament for de 28 interviews og bidrog til, at interviewpersonernes fortællinger kom frem i lyset. Data blev kodet og analyseret manuelt og via. NVivo.

Til slut gav analysen indblik i de forskellige identiteter og opfattelser af destinationen blandt aktørerne, ligesom vi kunne se, om der var konsensus om brandidentiteten. I dette tilfælde var der konsensus om brandidentiteten, hvilket bidrager til et stærkt fundament for fremtidige marketing- og brandingaktiviteter.
Se flere af vores cases