Kom i gang med tematisering

I sidste blogpost om oplevelsesøkonomien kom vi ind på mulighederne ved at involvere sanserne. Sanseinvolvering kan være med til at skabe positive oplevelser, hvilket er med til at styrke mindet om oplevelsen. Har vi skabt en positiv oplevelse, eller forudsætningerne for det, så er der en større sandsynlighed for, at den huskes. Er oplevelsen mindeværdig stiger chancerne for, at gæsten fortæller om oplevelsen eller kommer på besøg igen.
I dag dykker vi dog videre ned i oplevelsesøkonomiens fortræffeligheder og retter fokus mod tematisering.

Tematisering – hvorfor?
Tematisering handler om at give kunderne en unik og autentisk oplevelse ved at koble en oplevelse eller et produkt til en bestemt tematik eller historie. Det kan være alt fra en temafest til en restaurant med en bestemt kulturinspireret menu.

Et eksempel på et hotel med en stærk tematisering er LEGOLAND Hotel. Tematiseringen skinner særligt igennem på de forskellige værelser, hvor gæster kan sove på LEGO Ninjago værelser, eller værelser med et andet tema, som vi kender fra LEGOs univers.

Den rette tematisering kan skabe en stærk følelsesmæssig tilknytning og større tilfredshed med oplevelsen, hvilket i sidste ende kan skabe flere mindeværdige oplevelser. Desuden kan tematisering hjælpe med at differentiere et produkt eller en oplevelse fra konkurrenterne og skabe en unik identitet. Det kan også bidrage til at øge salget og sandsynligheden for at gæsterne kommer igen.

LEGO HOUSE
Hvordan kan vi arbejde med tematisering?
God tematisering kræver grundig planlægning og nøje overvejelser om hvordan man vil arbejde med tematiseringen. Det er vigtigt at vælge en tematik, der passer til det produkt eller den oplevelse, man ønsker at tilbyde, og at integrere denne tematik på en troværdig og overbevisende måde. Derudover skal tematiseringen helst være et gennemgående element i oplevelsen for på den måde at undgå at skabe forvirring hos gæsten.

Vi oplever fra tid til anden, at tematisering reduceres til udsmykning af en hotellobby, eller hvordan værelserne er indrettet, men tematiseringen skal også imødekommes på anden vis. Temaet skal sætte scenen for indretningen, osv., men også medarbejdernes adfærd. Det ses f.eks. i Disneyland, hvor medarbejderne anses som et 'cast' af skuespillere og trænet i at skabe oplevelser for børn, som er i Disneys ånd. Medarbejdernes ageren overfor gæster er på den måde en del af tematiseringen. Det ser vi også i Danmark, hvor A.C. Perch's Thehandels tema bringer besøgende tilbage til en tid, hvor tiltaleformen var De og tempoet var et andet end i dag. Her fornemmes det hvordan medarbejderne er trænet i at håndtere gæsterne på en anden måde end den traditionelle butik.

En mere diskret tematisering finder vi på Alimentum, en Aalborgensisk restaurant med bæredygtig gastronomi som omdrejningspunkt. Alimentum er internationalt anerkendt for deres arbejde med bæredygtighed, hvor de bl.a. er med til at drive et økologisk landbrug i Nordjylland, som kokkene ofte besøger for at besigtige grøntsager og hjælpe til. Med bæredygtighed som et tema, både i deres kommunikation online og deres fortælling når man besøger restauranten, formår de at differentiere sig fra øvrige restauranter, da bæredygtighed og det lokale gennemsyrer oplevelsen man får ved et besøg. Eksempelvis fortæller kokkene gerne om råvarerne bag retterne, porcelænets lokale ophav, og hvordan de i øvrigt samarbejder med andre lokale aktører om at skabe den gode oplevelse. Fortællingen om det lokale foregår også online, hvor lokale producenter fremhæves i opslag på forskellige sociale medier.

Tematisering er et virkningsfuldt værktøj i oplevelsesøkonomien, da det kan hjælpe med at give gæsterne en unik og mindeværdig oplevelse og styrke deres tilknytning til et produkt eller en virksomhed.
Start i det små
Tematisering kan måske virke som en uoverskuelig og økonomisk tung opgave. Typisk fordi det er let at fokusere på, at tematisering er lig med en større renovering. Det behøver det dog ikke at være. Du kan starte med at udskifte kunsten på væggen med noget, som passer til det tema du ønsker. Vil du skabe en følelse af klassisk badehotel så behøver du ikke have moderne kunst på væggen, men arbejder du henimod at skabe et hotel i en minimalistisk stil, så kan det være det giver mening.

Ønsker du at dine gæster får en fornemmelse af hjemlig hygge, så indret forskellige oplevelsesrum derefter og vær opmærksom på hvordan medarbejderne interagere med gæsterne. Husk at temaet sætter stilen for arkitekturen og indretningen, men det bør ikke reduceres til det.

Hvad kan vi hjælpe med?
Hos First Coffee arbejder vi ud fra vores egen tilgang, hvor vi arbejder med 3 i'er: insights, innovate, og impact. I alt sin enkelthed går det ud på, at vi skal have indsigt for at innovere og i sidste ende skabe en positiv effekt.

Vi hjælper via indsigt og grundig analyse, så du får større kendskab til potentialet for tematisering hos dig. Den indsigt danner baggrund for en innovationsproces, som i sidste ende skaber grobund for at du kan bruge tematisering proaktivt til at skabe bedre og mindeværdige oplevelser for gæsterne. Det giver i sidste ende en højere tilfredshed og – måske på sigt – øget loyalitet.