Specialist i turisme og data bliver del af First Coffee

Hos First Coffee har vi fra dag et haft stort fokus på at inkorporere data og viden i de valg vi træffer og de strategier og kampagner, vi laver sammen med vores kunder. Og fremover har vi nu endnu flere muligheder for at dele ud af kvalificeret data og indsigt, idet vi har fået en ny mand med på First Coffee-teamet.
Dennis Grauslund er per 1. oktober tilknyttet First Coffee som Insights & Data Director.

Dennis har en kandidat i turisme og har 6 års erfaring med at arbejde med data og analyser inden for turismebranchen. Senest har han været ansat som lektor og projektleder hos Professionshøjskolen UCN, hvor han har lavet forskellige undersøgelser og projekter vedrørende turisme.

Dennis kommer således med bred erfaring i at indsamle, analysere og fortolke data inden for turismebranchen. Han har samtidig erfaring med at kommunikere resultaterne til stakeholdere på bedste vis. Dennis er også en dygtig projektleder med et skarpt øje for detaljer.

Tidligere har Dennis også været bl.a. projektleder og turistkonsulent for en af de største kystdestinationer i Danmark og vil ligeledes trække på erfaringer derfra.


- Jeg er meget stolt over at blive en del af First Coffee og glæder mig til at bringe mine analytiske kompetencer i spil i forskellige projekter for danske destinationer og turismeaktører. Jeg ser samtidig frem til at anvende den data, som vores kunder allerede sidder med, på nye værdiskabende måder – i kombination med nye datakilder, fortæller Dennis, der foretrækker sin kaffe med rigelig kold mælk og en romkugle fra Bauns Bageri i Aalborg – som efter Dennis' udsagn er landets bedste. (Det må komme an på en prøve… )

Med Dennis ombord på First Coffee-holdet har vi endnu stærkere muligheder for at kombinere indsigter fra vores eget analyseværktøj, offentligt tilgængelige data og øvrige kvalitative data.

Dennis bliver også involveret i at udvikle nye produkter, processer og værktøjer, der vil komme alle vores kunder til gode. Vi har allerede opstartet et par spændende, konkrete projekter, som vi glæder os til at fortælle mere om!

Skulle man være nysgerrig på Dennis' profil, så kan hans LinkedIn findes her.Se andre nyheder