Markedsføring af skuldersæsonen i Destination Sønderjylland

I efteråret 2022 vandt vi et udbud fra Destination Sønderjylland, der ønskede at få produceret video- og billedmateriale til markedsføring af Tønder og omegn i skuldersæsonen – som en del af Destination Sønderjyllands fokus på at forlænge turistsæsonen.
Opgaven lød på at udarbejde video- og billedmateriale, der kan bruges på Instagram, Pinterest, YouTube og Facebook. Video og billedmaterialet skulle være målrettet unge par i alderen 25-35 og børnefamilier i alderen 35-45 år med børn i alderen 8-13 år. Desuden skulle begge dele tage udgangspunkt i Destination Sønderjyllands grundfortælling med aktiviteter som outdoor, natur, god mad og oplevelser i centrum.

Inspirationstur til området

Vi indledte arbejdet med at tage på inspirationstur til Rømø og Tønder. Her gik vi på opdagelse i alt det, destinationen har at tilbyde, og samlede inspiration til, hvad der skulle med i videoerne.

Storyboards
Efter at have returneret til Aarhus udarbejdede vi storyboards til både det unge par og børnefamilien. Her skitserede vi både hvilke oplevelser, der skulle inkluderes i hvilke videoer, samt hvilke stemninger og følelser, vi gik efter at skabe.

Annoncering tænkt ind fra starten
Vi tog også hensyn til best practices ift. videoannoncering. Vi ved nemlig, at en videos start er afgørende for at fastholde seerens opmærksomhed. Derfor er det også vigtigt, videoens peak kommer inden for de første sekunder – tiden, hvor man bygger langsomt op, til det store peak er ovre.

Ved at tænke kanalvalget ind allerede fra starten, øger vi sandsynligheden for, at videoerne performer godt.

Vi har udvalgt to eksempler på storyboards som I kan se her, et til parret og et til børnefamilien.

Storyboard til børnefamilien:
Her kan I se et udsnit af de billeder der er blevet taget i forbindelse med videoproduktionen:
Her kan I se den endelige video til familien:
Storyboard til parret:
Her kan I se et udsnit af de billeder der er blevet taget i forbindelse med videoproduktionen:
Her kan I se den endelige video til parret:
Både videoer og billeder bliver anvendt i Destination Sønderjyllands markedsføring i løbet af 2023.
Se flere af vores cases