Rebranding af Destination Himmerland

Vi er glade for at kunne løfte sløret for vores nye samarbejde med Destination Himmerland. Vi skal nemlig hjælpe dem med at facilitere tre workshops samt sparre og rådgive det dygtige team hos Destination Himmerland i deres rebranding indsats. Det gør vi ud fra vores tretrinsmodel: indsigt, innovation & impact – og vi har faktisk tyvstartet lidt.
Det hele starter med indsigt
Vi begyndte med at gennemgå dele af Destination Himmerlands eksisterende brandingmateriale. Her undersøgte vi, hvordan de anvender deres brandfarver, logo, font, billeder og tone of voice. Vi undersøgte bl.a. om der var en konsekvent brug af sprog og billeder, hvordan destinationens medarbejdere sætter ord på destinationen og hvordan visuelle elementer understøtter deres budskaber.

Denne fase og første workshop er vi i mål med, så vi har allerede gjort teamet hos Destination Himmerland klogere på vores undersøgelse og dens konklusioner. Det har ført til at teamet nu kan arbejde sig frem mod at blive skarpere på hvad Destination Himmerland er.
Arbejdet med en designmanual
Den næste fase og workshop handler om at få arbejdet med de strategiske elementerne i en designmanual, herunder målgruppe(r), værdier, tone of voice, kernefortælling, payoff og Himmerlands position i markedet. Vores rolle er fortsat at agere sparringspartner og supportere Destination Himmerland i, hvordan de arbejder med ovenstående elementer. Det gør vi ved hjælp af en række opgaver, som vi vil komme ind på i en senere case.

Herefter skifter fokus mod de visuelle elementer som logo, farver, billedstil og grafiske elementer, der skal defineres.
Den interne forankring
Alt forankring er svær, så i denne fase kommer vi til at bidrage med løbende sparring og inputs i takt med at den nye branding rulles ud i destinationen. Den interne forankring skal bl.a. ske via informationsmateriale og workshops med aktørerne.

Derudover er der planlagt en inspirationsdag, som vi skal facilitere. Det vil vi gøre ud fra to temaer: 1) ekstern forankring og 2) KPI'er og dataindsamling. Her vil vi bl.a. komme med anbefalinger og friske perspektiver til de to temaer og hvordan man kan arbejde med dem.

Vi glæder os til at dykke endnu mere ned i opgaven og takker Destination Himmerland for en rigtig god start.