Er der potentiale for international erhvervsturisme ved Vadehavskysten?

Dét (altså spørgsmålet du lige har læst i overskriften) er kort sagt hvad vi i øjeblikket er ved at hjælpe Destination Vadehavskysten med at besvare. Og uden at afsløre for meget, tør vi godt sige, at svaret i hvert fald langt fra er nej...
Billede taget af destination vadehavskysten
Opgaven består i at kortlægge status quo for international erhvervsturisme i destinationen og herefter, på baggrund af desk research og samtaler med relevante aktører og store virksomheder i området, at kortlægge og beskrive 1) relevante samarbejdspartnere i en fremtidig erhvervsturismeindsats og 2) potentialet for at tiltrække flere internationale erhvervsturister, bl.a. igennem områdets store virksomheder med global rækkevidde.

De 14 interviews og +20 spørgeskemabesvarelser, vi har udført og indsamlet fra områdets virksomheder, har afdækket mange interessante pointer og muligheder, som vi pt. er ved at formulere og opsummere i en samlet rapport.

Rapporten skal præsenteres ved en generalforsamling og ligge til grund for det videre arbejde med at etablere en ny strategi for erhvervsturisme.
Se andre nyheder