Outdoorturisme – et stort potentiale for danske aktører

Naturen hitter, og vi vil ud. Outdooraktiviteter og oplevelser i det fri bliver efterspurgt som aldrig før hos både danskere og internationale turister. Med naturen som ramme søger turisterne både høj puls, fx på en mountainbike i de danske skove, men også fordybelse, ro og samvær i naturen. Der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere nye outdoorturister til.
Vil du blive klogere på outdoorturisme og hvilke målgrupper der er attraktive? Så læs med her.

Outdoorturister som begreb i Danmark er under forandring og omfatter både de turister, der vil have action og dem, der søger fordybelse i naturen. Nogen vil på glamping med fuld forplejning, mens andre vil sove i shelters og selv lave mad over bål. Fællesnævnerne er, at efterspørgsel på både glampingteltet og den primitive shelter er i vækst, hvilket formentlig skyldes urbaniseringen, digitaliseringen og årene med Covid-19, hvor mange følte sig afskåret fra omverdenen.
De fire primære outdoor kundetyper
Det stigende fokus på outdoorturisme ses ikke kun i ændret adfærd hos turister og borgere, men også i hvordan forskellige organisationer i stigende grad har kastet deres kærlighed på området. Et eksempel er Hub for innovation in Tourism (2022), der i 2022 publicerede analysen "New Outsiders: Nye markedstendenser inden for outdoorturisme", hvor fire kundetyper indenfor outdoorturisme, beskrives:

1. Den nysgerrige og uerfarne

2. Den særligt interesserede med lidt erfaring

3. Den specialiserede ekspert

4. Virksomheder, som vil underholdes

Læs med, når vi gennemgår hver type herunder.


Den nysgerrige og uerfarne

Denne kundetype er der flest af – det er dem, der ikke er vant til at dyrke outdoorlivet, men der som navnet indikerer er interesserede og nysgerrige på det. På grund af deres manglende viden og erfaring med outdoorturisme er det en kundetype, der har brug for vejledning, leje af udstyr og introduktion. Er det en kundetype du vil have fat i, skal du derfor sørge for netop at have grundig vejledning, introduktionsmateriale og godt med udstyr, som de kan leje - alt sammen samtidigt med at du skaber en positiv dialog med dem både før, under og efter de har været kunde hos dig. Du skal desuden sikre, at de er velinformerede, føler sig trygge og de ved hvad der kræves af dem.


Den særligt interesserede med lidt erfaring

Som navnet indikerer, har denne kundetype lidt erfaring med outdoorturisme og vil ofte være nogen, der selv har udstyr. De har dog ofte et ønske om at dygtiggøre og opkvalificere sig og komme hen til et sted, hvor de ikke behøver vejledning. De er ikke helt selvkørende og har derfor brug for introduktion til aktiviteten og sparring til yderligere udstyr. Med denne kundetype er det vigtigt at forventningsafstemme, så du sikrer, at de får en god oplevelse hos dig. De ved nemlig, hvad den gode oplevelse er – og hvad den dårlige er.


Den specialiserede ekspert
Igen afslører navnet, at vi har fat i en kundetype, der ved, hvad de laver. De er specialister og dyrker deres outdooraktivitet på højt plan. De har derfor, naturligvis, deres eget udstyr, højt kendskab, erfaring og de ved lige, hvilke faciliteter de søger. Denne kundegruppe har ikke brug for hjælp og vejledning, men de vil stille store krav til faciliteterne og naturforholdene.


Virksomheder, der vil underholdes
Til sidst har vi virksomheder, der ønsker at holde møder, events eller invitere deres medarbejdere med på udflugt i naturen. De holder deres arrangementer helt eller delvis i naturen, hvor de kan prøve noget nyt og komme væk fra skrivebordet. Det skal kunne skabe sammenhold og teamspirit for virksomheden. De fleste virksomheder ønsker at lokationen kan sørge for det hele, hvad angår forplejning, overnatning, aktiviteter m.m.
Nu kender I de fire kundetyper for outdoorturisme i Danmark. Nu er det tid til at dykke ned i, hvilke udenlandske målgrupper, der er attraktive at tiltrække.
Danmarks største turistmålgruppe målt på overnatninger
De tyske turister har en lang tradition for at besøge Danmark, hvor de bl.a. kommer for den danske kyst, strande og velbevarede natur. Vores geografi gør, at outdooroplevelser er inden for en kort afstand og derfor lettilgængelig for tyskerne, der er vores største udenlandske målgruppe med ca. 17 mio. overnatninger.

De har en lang tradition for at jagte oplevelser i naturen og her i Danmark efterspørger de både aktiviteter, der kræver høj puls og det modsatte. Og når det kommer til prisen de vil betale, kræver de høj værdi for deres penge.

Nordtyskerne kender Danmark bedst, qua deres tætte placering, men det er tyskerne i storbyerne i Sydtyskland, Hamburg, og Rhine-Ruhr-området, der er mest købestærke. Sydtyskerne efterspørger ting som vandring, koldtvandsferie, uberørt kyst, natur tæt på byer samt autentiske kulturoplevelser. Udfordringen er dog, at sydtyskerne ikke kender Danmarks outdoortilbud og ofte vælger Østrig pga. landets gode muligheder for vandring. Det gælder derfor om at skabe et produkt, der både indeholder outdoor OG kultur før Danmark for alvor kan konkurrere med fx Østrig.Går man modsat efter nordtyskerne,handler det om at kommunikere strand, hav og familieaktiviteter. Fælles for både nord- og sydtyskerne er dog, at du skal kommunikere til dem på tysk.
Nedenfor har vi dykket yderligere ned i data via vores eget analyseværktøj, Travellyze, for at undersøge tyskernes rejseinspiration, hvordan de vil overnatte og hvor vigtigt bæredygtighed er for dem. Derudover giver vi også et indblik i demografien for at kunne tegne et tydeligt billede af målgruppen. Vi har taget udgangspunkt i de tyske turister, som fortæller, at natur- og outdooroplevelser er vigtige i forbindelse med deres ferie.


Hvor får de inspiration til rejsen fra?

Vi har segmenteret/taget udgangspunkt i de tyske turister, som fortæller, at natur- og outdooroplevelser er vigtige i forbindelse med deres ferie.

Familie og venner er – som altid – en vigtig inspirationskilde når det kommer til at finde næste feriedestination. Hele 57,9% af de adspurgte tyskere angiver familie og venner som en vigtig inspirationskilde. Dernæst følger søgemaskiner, f.eks. Google, efterfulgt af mere klassiske medieplatforme som rejseprogrammer på TV samt aviser (Travellyze, 2023).
Hvordan vil de overnatte på rejsen?
Sommerhuset er deres fortrukne form for overnatning. Det indikerer, at tyske turister, som gerne vil naturoplevelser, ikke nødvendigvis har behov for at sove i et shelter, men stadig ønsker en velkendt overnatningsform. De foretrækker dog camping mere end den almindelige, tyske turist (Alm. Tyskland).
Kan man kæde lysten til outdoor og en større omtanke for klima sammen?
Som det fremgår af visualiseringen herunder, har bæredygtighed generelt en højere prioritet hos tyske outdoorturister end hos den gennemsnitlige tyske turist. Dette ses bl.a. ved, at 32,4% af outdoorturister fra Tyskland viser interesse for bæredygtighed imod 29,4% af de gennemsnitlige tyske turister. Yderligere ses et større fokus på at minimere klimaaftryk blandt outdoorturister, hvor 27,8% ser det som en prioritet, mens blot 19,9% af den gennemsnitlige tyske turist, viser samme interesse. Derudover er det vigtigere for tyske outdoorturister at besøge destinationer med færre turister samt at kunne køre til destinationen (Travellyze, 2023).
Demografi - hvem er outdoorturisten?
Ifølge vores data, så er tyske outdoorturister er oftest en del af Generation X eller Baby Boomers, ligesom de er gift/samlevende (Travellyze, 2023).

Den største aldersgruppe er de 55-74 årige.
Opsummering - den tyske outdoorturist
Tyske outdoorturister vægter bæredygtighed højt og det er vigtigt for dem at bidrage til en reduktion af CO2-aftrykket. De finder inspiration til deres næste rejsemål igennem familie og venner, ligesom søgemaskiner og mere klassiske medier som aviser og rejseprogrammer på TV også har en vigtig rolle. Derudover foretrækker de at bo i et sommerhus mens de er på ferie i Danmark. Aldersmæssigt er de en del af Generation X eller Baby Boomers.
Danmarks andenstørste turistmålgruppe målt på overnatninger
Nordmændene er Danmarks andenstørste målgruppe målt på antal overnatninger, og de er derudover interessante, da de allerede bruger naturen og dyrker outdooroplevelser i deres hjemland. Nordmænd vil gerne være aktive på ferien, og de er en målgruppe med høj erfaring og ofte med det allernyeste udstyr. I Danmark efterspørger de dog anderledes oplevelser end dem, de dyrker derhjemme, nemlig aktiviteter med lav puls i naturen. Disse aktiviteter må meget gerne inkludere gastronomi og/eller kultur, ligesom det er vigtigt at kunne koble af og hygge sig sammen.

Nordmændene er købestærke, og de vil gerne betale for aktiviteter og oplevelser i naturen med lokal forankring i den danske kultur. Modsat Sydtyskerne har de et højt kendskab til Danmark og kommer ofte flere gange, hvor de efterspørger at opleve noget nyt. Der er altså også et stort potentiale i vores naboer mod nord.

Vi har derfor også her dykket ned i, hvor de søger inspiration til rejser, deres ønsker til overnatning, vigtigheden af bæredygtighed samt demografi.


Hvor får de inspiration til rejsen fra?
Igen tager vi udgangspunkt i de norske turister, som fortæller, at natur- og outdooroplevelser er vigtige i forbindelse med deres ferie.

Den største kilde til inspiration for norske turister, for hvem det er vigtigt med outdoor og naturoplevelser, er familie og venner. Ligesom for tyskerne ligger der derfor en stor værdi i word-of-mouth blandt familie og venner (Travellyze, 2023).
Hvordan vil de overnatte på rejsen?
3-4-stjernede hoteller er den overnatningsform, som flest norske outdoorturister foretrækker. De foretrækker dog camping mere end den almindelige, norske turist (Alm. Norge).
Kan man kæde lysten til outdoor og en større omtanke for klima sammen?
Vi kan se, at den norske outdoorturist også i højere grad vægter bæredygtighed end den almindelige norske turist (Travellyze, 2023). Det er altså samme mønster som med den tyske outdoorturist.
Demografi - hvem er outdoorturisten?
Ser vi på demografien, så er den norske målgruppe yngre end de tyske - her er der nemlig flest 45-54 årige. De er gift eller samlevende med udeboende børn (Travellyze, 2023).

Opsummering - den norske outdoorturist
Norske outdoorturister vægter - ligesom de tyske - bæredygtighed højt. Det er dog ikke den eneste lighed, da de også finder inspiration til deres næste rejsemål igennem familie og venner. Modsat tyskerne ønsker de at bo på hotel og de er aldersmæssigt også yngre.

Ønsker du at arbejde med outdoorturisme?
Har vi vakt din interesse hvad angår outdoorturisme, eller var denne målgruppe allerede i din kikkert? Så tøv ikke med at tage fat i os. Vi hjælper gerne med at indsamle yderligere indsigter, innovere på dit produkt eller service til målgruppen, så du kan skabe en effekt, der kan mærkes.

Kilder
Hub for innovation in Tourism. (2022). New Outsiders: Nye markedstendenser inden for outdoor-turisme.