Udtagelse fra Morten Damgaard Nielsen, Erhvervschef Vejle Kommune

"I min rolle som projektleder for et stort udviklingsprojekt omkring udvikling af Hærvejen som et attraktivt turisme- og oplevelsesprodukt, havde jeg glæden at arbejde sammen med dem omkring udvikling af Brandplatform og marketingmateriale".
- Opgaven blev løst i 2014. Efterfølgende blev arbejdet omkring Hærvejen formaliseret i en foreningsstruktur, hvor jeg frem til 2020 fungerede som foreningens første formand. Mange ting ændrede sig, men vi har hele tiden fastholdt den brandingplatform som de udviklede til os.

Dette skal ses som et udtryk for den kvalitet og evne til at ramme hele perfekt som de leverede ved udviklingen af platformen. Den har været meget levedygtig og et stort aktiv for Hærvejen igennem hele perioden, fortæller Morten Damgaard Nielsen Erhvervschef Vejle Kommune
Se andre udtalelser