Håndbog om cykelturisme til Destination Sønderjylland

For at gøre det nemmere for destinationens aktører at tiltrække og servicere danske og tyske cykelturister, har vi hjulpet Destination Sønderjylland med at lave en best-practice håndbog om cykelturisme. For hvad efterspørger en cykelturist egentlig? Og hvordan imødekommer og servicerer man bedst cykelturister?
For at give cykelturisterne den bedst mulige oplevelse i destinationen og dermed tiltrække endnu flere cykelturister i de kommende år, sammensatte vi en letforståelig guide, hvor destinationens aktører nemt kunne blive klogere på, hvad cykelturisterne efterspørger – og hvordan aktørerne kunne blive særligt attraktive for dette voksende segment.

Projektet var en del af Interreg 5A projektet "Blumen bauen Brücken, Blomster bygger broer – eine grenzüberschreitene Gartenschau".
Vi starter med det indledende indsigtsarbejde
For at kunne fortælle aktører, hvordan de kunne blive særligt attraktive for cykelturister, var det nødvendigt først at have en grundforståelse på plads. Mere præcist havde vi brug for at vide, hvad destinationen i forvejen havde af initiativer og kampagner målrettet cykelturister og hvordan destinationens aktører allerede henvendte sig til cykelturister. Det undersøgte vi gennem en række kvalitative interviews med medarbejdere fra destinationen og aktørerne.

Samtidigt var det nødvendigt at vide hvad det så var, cykelturisterne efterspurgte. For at få en forståelse af dette, lavede vi et omfattende desk research, som kortlagde den seneste viden og analyser om cykelturisme fra både danske, tyske og internationale kilder. Vidste du fx, at der findes intet mindre end 900.000 danske og svimlende 3,5 millioner tyske cykelturister? Eller at 76% af tyske cykelturister finder rejseinspiration på nettet?

Det gjorde vi heller ikke inden dette projekt, men med den slags viden i bagagen, kunne vi sammenstykke en rapport, som tydeliggjorde hvilke pointer håndbogen skulle fokusere på.

Sidst afholdt vi en række interviews med både danske og tyske cykelturister for at få en dybere forståelse for, hvad der er vigtigt for cykelturister – både før, under og efter rejsen. Her stod det klart, at sikkerhed og tryghed er nøglefaktorer – fx nævnte stort set alle interviewpersoner, at aflåst cykelopbevaring var et ultimativ krav til overnatningsstedet. En anden interessant indsigt var, at fysiske kort ikke er så yt, som man måske skulle tro. Særligt de tyske cykelgæster er glade for fysiske kort til at finde vej, mens de danske cykelturister – der for langt størstedelen bruger cykelcomputer eller smartphone til at finde vej – godt kunne lide at have et printet kort som backup og til at få et overblik over ruten.
Tekstforfatning og grafisk opsætning – i tråd med destinationens brand og EU-krav
Da alle indsigter var samlet og vi var blevet klogere på, hvad håndbogen skulle indeholde, tog vi skrive-kasketten på og sammenfattede en række tekster, som skulle gøre det nemt og tydeligt for aktørerne, hvad de burde fokusere på, hvad cykelturisterne godt kunne lide – og hvordan de bedre kunne tiltrække cykelturister fra både Danmark og Tyskland.

Bl.a. skrev vi et afsnit om grundlæggende fakta om cykelturister, tips og tricks til hvad aktørerne selv kan gøre, om Destination Sønderjyllands eksisterende cykelinitiativer, som Bike Stations og Bike Friends, om anbefalelsesværdige cykelruter og eksempler på hvordan en række overnatningssteder har haft succes med små, men vigtige justeringer, som har gjort dem særligt populære blandt cykelturister.

Sidst lavede vi en simpel tjekliste med alle de vigtige pointer fra bogen, så aktørerne hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvor de halter og hvor de skal sætte ind.

Herefter fulgte layout af håndbog med billeder, logo og grafik – som både skulle passe til destinationens eksisterende brand, men som også skulle overholde en række EU-krav. Projektet var nemlig finansieret af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, og med det følger en række krav ift. specifikke logoer og henvisninger.

Det grafiske udtryk skulle særligt fokusere på at give læseren inspiration gennem letlæselige og indbydende tekster med flotte billeder af destinationens smukke natur og landskaber og få dem til at føle sig trygge og godt tilpas - samtidigt med, at det var tydeligt, hvem afsenderen var.
Derfor tænkte vi det grafiske udtryk i 4 forskellige niveauer – i tråd med den rækkefølge mennesker registrerer indtryk i:

1. Farver: den blå farve blev valgt, da det i forvejen er destinationens farve – aktørerne skulle altså ikke være i tvivl om hvem afsenderen var. Fordi de kendte destinationens branding i forvejen, ville den blå farve gøre dem trygge fra start og forsikre om at hæftets indhold var brugbart. Kontrastfarven (rød) til overskrifterne valgte vi for at give aktørerne gode muligheder for hurtigt at kunne skabe sig et overblik over indhold.

2. Former: blomster-formen blev brugt til at skabe endnu tydeligere brandgenkendelse til Destination Sønderjylland - blomsten har ligeledes en let og imødekommende form, hvilket skabte en god kontrast til den faktuelle tekst.

3. Tal og mønstre: for at fremhæve pointer indsatte vi tal og mønstre, som gav læseren et hurtigt overblik over de vigtigste facts.

4. Teksten: undervejs holdte vi for øje at håndbogen skulle formidle en række fakta, pointer og budskaber, som læseren skulle kunne afkode hurtigt og præcist.

Vi er meget glade for det endelige resultat, som kan ses her.

Se flere af vores cases