Facilitering af innovationsforløb

First Coffee fik i sommeren 2022 stillet til opgave at skabe rammerne for et forløb, hvor Visit Aarhus kunne dygtiggøre sig i at innovere. Visit Aarhus har et ønske om at blive frontløber indenfor digital innovation i turismebranchen.
Vi designede forløbet omkring Design Thinking-processerne:

1) Indsamle indsigt

2) Kortlægning af udfordringer

3) Idéudvikling og konceptualisering af løsning

4) Design af løsning

5) Test og validering

Indsigten kom fra VisitAarhus' kundeservice, der dagligt svarer på diverse spørgsmål fra destinationens gæster. Vi kortlagde problematikkerne og prioriterede dem ud fra en 1-4 skala, hvor:

1. = "Der er et markedsbehov og vi kan teste det"

2. = "Ideen er god, men skal gennemtænkes mere"

3. = "Vi pauser ideen"

4. = "Vi dropper ideen"

De ideer, der fik prioritering 1. blev videre bedømt ud fra et action board, hvor vi rangerede dem efter, hvor stor impact de kan skabe og hvor stor effort der skal til. Vi udvalgte de tre ideer med højest impact og lavest effort, og begyndte konceptualiseringen. Det blev besluttet, at alle tre ideer skulle testes, men blot en af dem i projektet.

Vi testede "om turister, der befandt sig i regionen, ville afgive personlige informationer mod at modtage en personlig guide til, hvad de skulle opleve i Aarhus".

Dette gjorde vi via en digital kampagne på Facebook/Instagram, der blev suppleret af fysiske flyers fordelt i Aarhus hos udvalgte hoteller, via ReThinkers og infovogne i Aarhus. 13% af de målrettede turister deltog og fik en personlig guide til, hvad de skulle opleve i Aarhus.

Se flere af vores cases