Analyse af aktørers forståelse af brandidentiteten i Destination Limfjorden

Vigtigheden af konsensus i nyetablerede destinationer

I 2020 blev destinationsselskaberne i Danmark konsolideret, og dækker nu et større geografisk område og varetager flere aktørers interesser. Med destinationernes voksende størrelse, voksede kompleksiteten også: flere aktører betyder flere meninger.

Den voksende størrelse havde også en betydning for fremtidige branding- og marketingaktiviteter og det var derfor relevant at spørge: Er der egentlig konsensus om brandidentiteten i en nyetableret destination? Vi ønskede at udforske dette spørgsmål og undersøgte derfor aktørernes forståelse af Destination Limfjorden; hvad og hvor findes det unikkeved lige netop den destination?

Forskning peger nemlig på, at branding af destinationer kræver konsensus omkring brandidentiteten, ligesom der er fordele for destinationer og deres aktører ved at anvende cooperative branding. Det kan være særdeles vanskeligt på nyetablerede destinationer, pga. manglende enighed om brandidentiteten.

For at undersøge om der blandt aktører var enighed om, hvad der gør Destination Limfjorden unik og hvad identiteten er, blev 28 kvalitative interviews foretaget. De 28 interviewpersoner blev udvalgt i samarbejde med Destination Limfjorden og skulle være med til at sikre, at aktører i alle dele af den nye destination blev hørt og deres forståelse af brandidentiteten blev medtaget i analysen. Alle interviews blev optaget, transskriberet og efterfølgende kodet vha. NVivo for at sikre alle nuancer kom med. I sidste ende gav et indblik i aktørernes forskellige forståelser af Destination Limfjorden.

Analyserne afslørede også, om der var konsensus omkring brandidentiteten. Og i dette tilfælde var der! Resultatet af vores undersøgelse var altså en positiv afslutning - vi fik identificeret aktørernes forståelse af destinationens brandidentitet, som vil skabe et stærkt fundament for fremtidige marketing- og brandingaktiviteter.

Vores undersøgelse illustrerer vigtigheden af enighed omkring brandidentiteten i nyetablerede destinationer. Og ved hjælp af kvalitative metoder kan vi skabe et mere nuanceret billede af aktørernes opfattelser. Således kan man arbejde mod at skabe en fælles brandidentitet og en stærkere destination.
Fotograf: Mette Johnsen
Se flere af vores nyheder