Hvordan kan AI sættes i spil hos mindre turistaktører?

Det var et af de spørgsmål, som vi arbejdede med, da vi besøgte Visit Himmerland og en god flok af deres turistaktører.

Vi dykkede ned i hvordan ChatGPT eller anden kunstig intelligens kan effektivisere hverdagen og forbedre gæsteoplevelser.

Vi organiserede en workshop, hvor vi dykkede ned i potentialet ved kunstig intelligens. Vores mål var at afmystificere AI for vores deltagere - fra lokale hoteller til museer - og give dem værktøjerne til at integrere AI i deres arbejdsprocesser. Workshoppen omfattede:


- En introduktion til AI, ChatGPT og dens relevans i turistindustrien.

- Praktiske øvelser, hvor deltagere kunne eksperimentere med AI-værktøjer.

- Diskussioner om fordele og potentielle udfordringer ved at anvende AI.

- En masse vidensdeling og snak om hvordan og hvorfor det kan give mening at bruge AI.

Aktørerne udtrykte stor nysgerrighed og engagement, hvilket var stærkt medvirkende til, at alle gik derfra lidt klogere og lidt tryggere end da de kom. Derudover kunne flere se værdien af at bringe AI-teknologi ind i deres forretninger, også selvom de kunne betegnes som 'mindre aktører'. Specielt var der stor interesse for, hvordan AI kunne hjælpe med tekstproduktion og content i øvrigt.
Workshoppen blev designet og afviklet med afsæt i vores viden om læring. Med flere års erfaring inden for undervisning har vi en dyb forståelse for, hvordan mennesker tilegner sig ny viden og færdigheder. Denne ekspertise gjorde os i stand til at designe og afvikle en workshop, der ikke blot var informativ, men også dybt meningsgivende og værdiskabende for deltagerne.
Vi tror på, at læring sker bedst i et miljø, hvor deltagerne føler sig engagerede og motiverede – og ønsker at indgå i dialog med hinanden. Derfor byggede vi workshoppen op omkring praktiske øvelser og åbne diskussioner, der tilskyndede til nysgerrighed og erfaringsudveksling. Dette sikrede, at hver deltager kunne forlade workshoppen med ikke kun en teoretisk forståelse for AI's potentiale, men også med praktiske erfaringer og ideer til, hvordan de kan implementere AI i deres egen hverdag.
Vi anser det som vigtigt at tilpasse læringsoplevelsen til hver enkelt gruppes specifikke behov og forventninger. Vi stræber derfor altid efter at skabe forløb, der er tilpasset aktørerne, hvilket øger chancen for at skabe varig læring.
Om samarbejdet siger Visit Himmerland:
Se flere af vores cases