Hvordan skal man egentlig snakke om bæredygtighed, når man er sommerhus-udlejer?

I de seneste år er den grønne omstilling og bæredygtighed for alvor kommet på danskernes dagorden, og for 72% af danskere vil bæredygtighed komme til at spille en rolle for dem fremadrettet (Epinion, 2020).
Men hvordan kommunikerer man egentlig det arbejde og de tiltag, man som virksomhed tager, når der stadig er plads til at gøre mere?
Den problemstilling har vi hjulpet ESMARK, som er en af Vestkystens førende sommerhusudlejere, med at besvare. For ESMARK gør i forvejen rigtig mange ting, som har en positiv indvirkning på miljø og med bæredygtighed for øje. Det er nemlig vigtigt for dem at passe godt på det nærmiljø, som de er en del af. Her kan fx nævnes strand- og naturrensning, energioptimering af egne kontorer og affaldssortering. Men de havde brug for hjælp til at skubbe disse aktiviteter ud over kommunikationsrampen – og her kom vi i spil.

Vi startede med at indsamle og læse diverse analyser om bæredygtighedsinteresserede danskere og tyskere som bl.a. "De Grønne Idealister", udarbejdet af VisitDenmark. Nogle af de ting vi bl.a fandt ud af er, at den bæredygtige målgruppe vurderer en destination som værende mere bæredygtig, hvis den er ren, der er adgang til naturoplevelser, de kan undgå at flyve for at komme dertil og at der ikke er for mange turister. Derudover ønsker de muligheden for selv at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien (fx affaldssortering og valg af miljøvenlige transportformer). Og så foretrækker de, at feriedestinationen tydeliggør hvilke initiativer de konkret tager. Målgruppen føler desuden generelt et ansvar for at beskytte miljøet og vil gerne bidrage økonomisk til lokalsamfundet. Der er altså grobund for stærke bæredygtige budskaber i det vestjyske.
På tværs af alle disse analyser fandt vi gengangerne og forskellighederne mellem danskere og tyskere, som vi brugte til at skabe to personaer; en dansk sommerhusgæst og en tysk sommerhusgæst. Derudover lavede vi ligeledes to personaer for sommerhusejerne og hvem de var.

Videre udvalgte vi 8 emner, som sommerhusgæsten ønskede at høre om og fandt interessant. Disse emner omhandlede bæredygtighed uden, at man behøvede at nævne ordet "bæredygtighed". F.eks. er natur- og miljøbeskyttelse et emne, som begge personaer kæder sammen med bæredygtighed.

Personaerne ønskede indsigt i emner som energioptimering, da det er relevant for deres interesser.

Næste skridt var at skabe en kommunikationsstrategi målrettet sommerhusgæst og -ejer og vise, hvilke emner der skulle kommunikeres, hvordan det skulle gøres, hvor henne og hvor ofte.

Vi foreslog også grafiske virkemidler som hvilke farver de med fordel kunne bruge for at blive opfattet som bæredygtige samt do's and dont's i deres kommunikation.

Vi glæder os til at følge med på sidelinjen og se, hvordan ESMARK vil bruge og skabe resultater gennem deres bæredygtighedskommunikationsstrateg fremover!
Se flere af vores cases