Hvordan skal man egentlig snakke om bæredygtighed, når man er sommerhus-udlejer?

I de seneste år er den grønne omstilling og bæredygtighed for alvor kommet på danskernes dagorden, og for 72% af danskere vil bæredygtighed komme til at spille en rolle for dem fremadrettet (Epinion, 2020).
Men hvordan kommunikerer man egentlig det arbejde og de tiltag, man som virksomhed tager, når der stadig er plads til at gøre mere?
Den problemstilling har vi hjulpet ESMARK, som er en af Vestkystens førende sommerhusudlejere, med at besvare. For ESMARK gør i forvejen rigtig mange ting, som har en positiv indvirkning på miljø og med bæredygtighed for øje. Det er nemlig vigtigt for dem at passe godt på det nærmiljø, som de er en del af. Her kan fx nævnes strand- og naturrensning, energioptimering af egne kontorer og affaldssortering. Men de havde brug for hjælp til at skubbe disse aktiviteter ud over kommunikationsrampen – og her kom vi i spil.

For at understøtte disse aktiviteter har vi hjulpet ESMARK med at finde ud af hvem deres bæredygtige målgruppe er; altså hvem, der er interesseret i at høre om deres bæredygtige tiltag og blive inspireret til selv at agere anderledes, når de er gæst i et af ESMARKs sommerhuse. Hertil lavede vi en strategi for, hvad de skal kommunikkere til denne målgruppe, hvor de skal gøre det henne og hvornår. Derudover har vi også foreslået grafiske virkemidler, fx hvilke farver de med fordel kan bruge samt do's and don't's i deres kommunikationsindsatser.
Nogle af de ting vi bl.a fandt ud af er, at ESMARKs målgruppe vurderer en destination som værende mere bæredygtig, hvis den er ren, der er adgang til naturoplevelser, de kan undgå at flyve for at komme dertil og at der ikke er for mange turister. Derudover ønsker de muligheden for selv at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien (fx affaldssortering og valg af miljøvenlige transportformer). Og så foretrækker de, at feriedestinationen tydeliggør hvilke initiativer de konkret tager. Målgruppen føler desuden generelt et ansvar for at beskytte miljøet og vil gerne bidrage økonomisk til lokalsamfundet. Der er altså grobund for stærke bæredygtige budskaber i det vestjyske.

Vi glæder os i hvert fald til at følge med på sidelinjen og se, hvordan ESMARK vil skabe resultater gennem deres kommunikation om bæredygtighed fremover!

Se flere af vores cases